Quickstay Partner 1.0.6 APK For Android 4.1+


Quickstay Partner 1.0.6 APK For Android 4.1+
Name Quickstay Partner 1.0.6 APK for Android 4.1+ Quickstay Partner 1.0.6 APK for Android 4.1+ is the most famous version in the Quickstay Partner 1.0.6 APK for Android 4.1+ series of publisher Quick Stay
Publisher Quick Stay
Genre Travel & local »
Size 4.815.155 bytes
Version 1.0.6
Total installs 100++
Update 2022-07-21
Get it On Play Store
Android Android Travel & local »
( 237 ratings )
Price: $0
Download
Rate this post
Quickstay Partner là ứng dụng trên điện thoại di động dành cho các đối tác khách sạn của Quickstay. Các hoạt động theo dõi đặt phòng, quản lý đặt phòng, cập nhật doanh thu được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng một cách đơn giản. Khách sạn có thể dễ dàng thực hiện check-in và thanh toán cho khách hàng ngay trên ứng dụng Quickstay Partner nhanh chóng và thuận tiện.


Download ( 4.815.155 bytes)
Rate this post

Recommended for You

You may also like

Comments

Your email address will not be published.